Gizlilik Politikası

BirKod olarak, kullanıcılarımızın gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, aşağıdaki gizlilik politikası metni, sizlerin sitemizi kullanırken paylaştığınız kişisel verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve korunduğu hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır.

1. Veri Toplama
BirKod, kullanıcılarının sitemizi ziyaret ettiği süre boyunca, IP adresleri, ziyaret süresi, ziyaret edilen sayfalar ve kullanılan cihazlar gibi bazı bilgileri otomatik olarak toplamaktadır. Bu bilgiler, sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, kullanıcılarımızın bize gönderdiği e-posta, mesaj ve benzeri iletişim yolları da kişisel veri olarak kabul edilmekte ve gizlilik politikamız kapsamında korunmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Kullanımı
BirKod, kullanıcılarının kişisel verilerini, sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Bu amaçlar arasında, kullanıcılarımıza hizmet sunmak, hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri hizmetleri sağlamak, soruları yanıtlamak, yasal gerekliliklere uymak ve web adresimizin mülkiyet haklarını korumak yer almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Paylaşımı
BirKod, kullanıcıların kişisel verilerini sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanır ve bu verileri herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz. Ancak, kullanıcılarımızın kişisel verileri yasal bir soruşturma, mahkeme kararı veya diğer yasal işlemler gerektiğinde yetkili makamlar ile paylaşılabilir.

4. Veri Güvenliği
BirKod, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında, verilerin izinsiz erişime karşı korunması, verilerin kaybını önlemek için yedekleme yapılması, verilerin doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması ve verilerin sadece yetkili personel tarafından erişilebilmesi yer almaktadır.

5. KVKK kapsamında, BirKod olarak kişisel verilerinizi işlerken, veri sorumlusu olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve kişisel verilerinizi hukuka uygun, dürüstlük kuralına uygun, açık ve net bir şekilde işliyoruz.

6. Kişisel verilerinizi, yasal dayanaklar doğrultusunda işliyoruz ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma, veri işleme amaçları, veri aktarımları, veri saklama süreleri ve haklarınız gibi konularda sizleri bilgilendiriyoruz.

7. Kişisel verilerinizin işlenmesinde, veri güvenliğine yönelik uygun teknik ve idari tedbirler alıyoruz. Verilerinizin yetkisiz erişim, değiştirme, ifşa, silme veya yok etme gibi risklere karşı korunmasını sağlıyoruz.

8. BirKod olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınıza saygı duyuyoruz ve bu haklarınızı kullanmanız için gerekli olan ortamı sağlıyoruz. Bu haklarınız arasında, kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme, işleme amaçlarına ilişkin bilgilendirme, veri aktarımı ve veri işleme faaliyetlerine itiraz gibi haklar yer alıyor.

9. BirKod, KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlediği süre boyunca gizlilik ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, KVKK'ya uygun olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

10. BirKod olarak, KVKK kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirirken aynı zamanda diğer ilgili yasalara da uyuyoruz ve bu yasalara ilişkin yükümlülüklerimizi de yerine getiriyoruz.

11. BirKod, KVKK'ya uygun olarak işleyeceği kişisel verilerinizi açık rıza, sözleşme veya hukuki yükümlülük, meşru menfaat veya kamu yararı gibi yasal dayanaklara dayanarak işleyebilir. Bu yasal dayanaklara uygun şekilde, işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işliyoruz.

12. BirKod olarak, kişisel verilerinizi yalnızca amaç doğrultusunda ve işlemeye gerek olmadığı durumlarda silerek, yok ederek veya anonim hale getirerek işleme sürecini sonlandırıyoruz.

13. BirKod, web sitesindeki reklamların yönetimi için üçüncü taraf reklam ağlarını kullanabilir. Bu reklam ağları, ziyaretçilerin web sitesi ve diğer web siteleriyle etkileşimlerini takip etmek için çerezler ve benzeri teknolojiler kullanabilir.

14. BirKod, kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza alınması gereken durumlarda kullanıcılardan açık rıza alır. Ayrıca, kullanıcılara hangi verilerin toplandığı, ne amaçla kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı konusunda bilgi verir.